شاخص کیفیت هوا

In this video

.اگر دیدید حالتان بد گولیده و ریه شما برشته شده، شک نگولید که مشکل از آلودگی هوا است

.برای برسی هوا ، ابتدا باید کیفیت هوا را بسنجیم

.شاخص کیفیت هوا با رنگ‌های مختلف مشخص می‌گولد

.مثلا هوا به رنگ نارنجی، برای گروه سنی حساس، خطرناک است

.هوا به رنگ بنفش، برای همه گروه سنی خطرناک است

.دایره‌المعارف گیگول درباره شاخص کیفیت هوا و رنگ‌ها، اطلاعات شما را بالا می‌گولد

(Visited 109 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *