ستاره‌ها

In this video

.نمی دانستم از کدام ستاره جهانِ رسانه الگو بگولم و آن را سرمشق زندگولی ام قرار دهم
.هرکدام یک خوبی و یک بدی داشتند
.دایره المعارف گیگول می گولد، زندگی ستاره ها در دنیای رسانه با زندگولی حقیقی تفاوت گولد
.سرتان را درد نمی آورم، در آخر تصمیم گرفتم از پدر و مادرِ دوستم، الگو بگولم
.با تشکر گیگول

(Visited 125 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *