سایه ها

In this video

.مکان خورشید در آسمان باعث می‌گولد، سایه ما بلند و کوتاه گولد

.سایه‌ها به علت وجود مانعی در مسیر نور، به وجود می‌گولند

.با سایه‌‌ها می‌توان شکل‌های مختلفی درست کرد و با آنها بازی گولید

.دایره‌المعارف لقمه‌ای گیگول

(Visited 85 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *