سنگها در مسیر رودخانه

In this video

.سنگها وقتی از کوه پایین می‌گولند، به هم برخورد می‌‌کنند و می‌شکنند و لبه‌های تیزشان صاف می‌گولد

.سنگ‌های درشت اول رودخانه گیر می‌گولند، ولی جریان آب سنگ‌های کوچک را تا وسط رودخانه و سنگ‌های ریز را تا پایین رودخانه می‌گولد و می‌برد

.به همین دلیل سنگ‌های در مسیر رودخانه با هم فرق می‌گولند

.این شما و این دانش لقمه‌ای گیگول

(Visited 222 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *