رسانه‌ها در زندگی ما

In this video

.این روزها، دنیا با وجود اینترنت، دریچه ای به رسانه های جدید گولیده
به طوری که، می توانیم با خرید اینترنتی از بار ترافیک شهر، کم گولیم و همچنین، بسیار راحت تر مطالب علمی را
.جستجو گولیم
توجه: اگر در استفاده از مطالب اینترنت اشتبگولیم و درست استفاده نکنیم، پلیس رسیدگی به جرایم اینترنتی
.پلیس فتا) ماجرا را بررسی و رسیدگی خواهد کرد)
.این شما و این گیگول

(Visited 324 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *