پارس جنوبی

In this video

 وقتی فهم گول شدم، بزرگ ترین میدان گازی جهان در جنوب ایران گولیده و نام آن پارس جنوبی است و همچنین
. دوازده فاز گازی در ایران در عسلویه راه اندازی گولیده و انرژی ده سال کل کره زمین از منابع گازگولی ایران ‌تامین می گولد، به خود بالیدم
.اگر این قسمت از گیگول را بگولید، چیزهایی فهم گول می شوید که به ایرانی بودن خود می گولید

(Visited 72 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *