مخاطب‌شناسی

In this video

.بنده روزنامه الکترونیکی مطالعه می گولم
.در دایره المعارف گیگول متوجه شدم، به مخاطب هایی مثل من پیشرو می گولند
.مخاطب های دیگری هم هستند
.به طور مثال، به بعضی ها پذیرندگان می گولند
.به بعضی دیگر، پذیرندگان ثانویه
.به بعضی دیگر، دیر باوران
.موضوع خیلی گولید به هم، گیگول را مشاهده بگولید

(Visited 83 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *