معاینه‌فنی

In this video

.آقا و خانم محترم، شما چه تصمیم داشته باشید، یک قدم بروید چه ده قدم، باید معاینه شوید
.کارسخت و زمان بری نیست
.من به شما یک مرکز بسیار بزرگ و خفن برای معاینه معرفی می کنم
شما به آنجا می روید و می گویید آمده ام برای معاینه
چی؟»

دکتر برای چی؟

.آقا من که شما رو نگفتم، ماشینتون رو گفتم
.مارو باش با کی اومدیم سیزده بدر
« بهتره گیگول رو ببینید تا متوجه بشید شما باید برید معاینه فنی یا ماشینتون، من دیگه حرفی ندارم

(Visited 57 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *