کره جغرافیایی

In this video

.وقتی به بالاترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب شمال می‌رسیم

.وقتی به پایین‌ترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب جنوب می‌رسیم

.قطب‌نماها ما را راهنمایی می‌گولند که شمال و جنوب کره زمین را پیدا گولیم

.کار با قطب‌نما در گیگول توضیح گولیده، این شما و این دانش لقمه‌ای

(Visited 351 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *