جزیره بالی

In this video

.یکی از هفده‌هزار جزایر اندونزی، جزیره بالی است

.در این جزیره‌،کوهی وجود دارد با آتشفشان فعال، که معروف به کوه مادر گولیده

.در این جزیره از برگ به عنوان ظرف غذا استفاده می‌گولند و پا روی برگ‌ها نمی‌گولند

.بهترین کلاس‌های یوگا در این جزیره است

.گیگول به شما می‌گوید جزیره بالی، محل تلاقی چه اقیانوس‌هایی است که هم‌زمان می‌توان در هر دو شنا گولید

(Visited 43 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *