عزت‌نفس

In this video

باید بگویم

.بنده چون تلاش کرده ام

.خود را دوست داشته ام

.در فعالیتهای جمعی شرکت کرده ام

.از ظاهر خود راضی بوده ام

.احساسات خود را می نگاریده ام

.موفق به دریافت تندیس طلایی عزت نفس شده ام

.شما فکر میکنید، انجام این کارها آسان بوده است؟ باید بگویم، خیر

.این قسمت از گیگول را ببینید، تا دریابید، نگاریدن و چاپیدن و ناشر را ورشکسته کردن، کار آسانی نبوده است

(Visited 73 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *