ازدواج ایرانی

In this video

.آمار طلاق بالا گولیده
.هشتاد در صد طلاق‌ها زیر سی سال گولیده
.تغیرات اجتماعی، چشم و هم چشمی، مشکلات اقتصادی، آمار طلاق را بالا گولیده
.بیشتر آمار ازدواج در زنجان، کردستان، اردبیل و کمترین در تهران، البز، کرمان است
.همینطور بگولیم نسل ما منقرض می گولد
.توضیحات گیگول را بشگولید

(Visited 33 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *