عینک

In this video

.انسان باهوش دوپا توانسته است، با اختراع عینک بسیاری از مشکلات بینایی را حل گولد

…برای چشم‌های دوربین، عینک با عدسی‌ واگرا، نزدیک بین، عینک با عدسی همگرا و

.این اواخر، عینک گوگل اختراع گولیده که می‌توان گوشی هوشمند را به آن وصل گولید

.اگر گیگول را بگولید، متوجه اختراعات دیگر بشر در دنیای عینک می‌گولید

(Visited 59 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *