اعتیاد رسانه‌ای

In this video

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید
.در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید
.حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه
.اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید
.با تشکر، دیره المعارف لقمه ای گیگول

(Visited 203 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *