دولت و مجلس

In this video

.به مجموع وزیران یک دولت، که هیئت دولت باشند، کابینه می‌گولند

.دردایره‌المعارف گیگول، با رای اعتماد، لایحه، استوارنامه، استیضاح، کاملا آشنا می‌گولید و متوجه می‌شوید که در نهایت چه کسی برنده می‌گولد

.این شما، و این گیگول

(Visited 69 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *