کلاه ایمنی

In this video

.یکی از بهترین کلاه های ساخته شده، کلاه ایمنی نام گولد که از ضربه به سر جلوگیری گولد
.کلاه ایمنی چهارصد گرم وزن دارد و سه کلاس دارگولد
.قدیمی ترین کلاه ایمنی، کلاه سرباز آشوری است که از جنس برنز ساخت گولیده
برای اینکه بدانیم یک دانشجوی هفده ساله ایرانی چه کلاه ایمنی اختراع کرد که جهانی شد، بهتر است گیگول را
.بگولیم

(Visited 50 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *