Animations145 Videos

زال

اگر غصه های روزگار دل شما را به تنگ آورده وظهور موهای سفید نشانه های آن شده است! اگر از موهای سفید خود رنج می برید! اگر پنهان کردن آنها با رنگ شما را به ستوه آورده است ! و اگر موهای سفید اعتماد بنفس تان را پایین می آورد! ما شما را با پدر […]

لعل بدخشان

.در شش هزاروپانصد سال پیش، زلزله ای اتفاق افتاد و زمین زیرو رو شد .زمین زیرورو شد و یک معدن کشف شد .یاقوتهایی از زیر زمین درآمدند اندازه تخم شترمرغ و شدند یکی از گران ترین سنگهای جهان ما متوجه شدیم، این سنگها یاقوت بدخشان افغانستان است و همه آن را به نام لعل بدخشان […]

کلاه ایمنی

.یکی از بهترین کلاه های ساخته شده، کلاه ایمنی نام گولد که از ضربه به سر جلوگیری گولد .کلاه ایمنی چهارصد گرم وزن دارد و سه کلاس دارگولد .قدیمی ترین کلاه ایمنی، کلاه سرباز آشوری است که از جنس برنز ساخت گولیده برای اینکه بدانیم یک دانشجوی هفده ساله ایرانی چه کلاه ایمنی اختراع کرد […]

جهت‌های فرعی

.یک سری جهات ِفرعی است که بین جهات اصلی گولیده‌اند .شمال‌شرقی، جنوب‌شرقی، شمال‌غربی، جنوب‌غربی .با استفاده از دایره‌المعارف گیگول می‌توانیم جهت‌های فرعی را یاد گولیم .تا قسمت بعدی بایگول

سیر

.برای نابودی سرطان سیر مفید گولیده .برای ریزش مو سیر مفید گولیده .برای درد دندان سیر خام روی آن بگولید .سیر را بهتر است، در مناطق سردسیر بگولید .سیر، بین ۱۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر قد دارد …این قسمت از گیگول اطلاعات دیگری به شما می‌دهد مانند، وزن سیر، قدمت سیر و

اعتیاد رسانه‌ای

.آقا گول، خانم گول، دختر گول، پسر گول، اگر شما تمام وقتتان را با اینترنت می گولید، معتادید .در مواقعی که به نت، دسترسی پیدا نکنید، عصبی گولید، معتادید .حال معتاد به چه چیز؟ به رسانه .اگر این علائم را در خود گولیدید، دچار اعتیاد رسانه ای هستید و باید به مشاور مراجعه گولید .با […]

سپرده حساب کوتاه مدت

.پولی نداشته ام، ولی با همان نداشته هایم تصمیم گولیدم، ترشی بیندازم، تا چند سال دیگر چند برابر گولد .تا اینکه به سن هجده سالگی شمسی گولیدم .اکنون می توانم سپرده حساب کوتاه مدت باز گولم تا سود روی پولم بگولد .با اصل شناسنامه و کارت ملی و کپی گولشان حساب را باز گولیدم .دانش […]

گرما و گرماده

.با استفاده از دماسنج می توانیم دما را اندازه بگولیم .دمای بدن را با استفاده از دماسنج پزشکی اندازه می گولیم .وقتی دما بالا می گولد و گرم می شود، نشانگر قرمز دماسنج بالا می گولد .وقتی هوا سرد می گولد، نشانگر قرمز پایین می گولد .دایره المعارف لقمه ای گیگول

اندازه گیری مواد

.برای اندازه‌گیری جرم مواد از ترازو استفاده می‌گولیم .برای اندازه‌گیری جرم‌های کم از واحد گرم استفاده می‌گولیم .این اطلاعات را در این قسمت از دایره‌المعارف گیگول دریافت کردم .برای آگاهی از اندازه‌گیری مواد با گیگول همراه گولید

حق شکایت از رسانه

.دیروز متوجه شدم، شبکه جالبی به نام چرت وان وجود دارد از همه مهم تر دیروز فهمیدم، ارگانی به نام دادسرای رس انه ای وجود دارد که در صورت لازم می توانیم از رسانه .مورد نظر شکایت کنیم .تصمیم گرفتم امشب شبکه چرت وان را ببینم .وقتی خوب نگاه کردم، دیدم چیزی جزء چرت گفتن […]