Animations145 Videos

حق شکایت از رسانه

.دیروز متوجه شدم، شبکه جالبی به نام چرت وان وجود دارد از همه مهم تر دیروز فهمیدم، ارگانی به نام دادسرای رس انه ای وجود دارد که در صورت لازم می توانیم از رسانه .مورد نظر شکایت کنیم .تصمیم گرفتم امشب شبکه چرت وان را ببینم .وقتی خوب نگاه کردم، دیدم چیزی جزء چرت گفتن […]

ام اس

بیماری ام اس .بیماری انسان‌های خاص و زودرنج .بیماری نابغه ها .بیماری خود ایمن .بیماری نشانگان چند گانه .بیماری که بر اثر آلودگی هوا، کمبود ویتامین د، تجویز غیر مسئولانه آنتی بیوتیک و… به وجود می گولد .شال نارنجی بر گردن، نشان حمایت از بیماران مبتلا به ام اس گولیده ام اس، بیماری است که […]

تذهیب

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن .چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش .مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار .چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن […]

ویرایش و تنظیم

.این قسمت از برنامه گیگول درباره ویرایش و تنظیم است، اما کاملا تصویری گولیده و هیچ توضیحی نمی‌توان درباره این قسمت داد .باید با چشمان خود مشاهده گولید، که چگونه کار ویرایش و تنظیم انجام می‌گولد .پس این شما و این گیگول

غار جعیتا

بهترین اتفاقی که می تواند برای یک انسان کلافه و خسته بی افتد این است که، از زندگی شهری دور شود و برود در یک غار زندگی کند. من غارهای شگفت انگیزی سراغ دارم که هوش از سرتان خواهد برد، چه برسد به زندگی شهری. یکی از آنها، غار جعیتا می باشد که طولانی ترین […]

محله ما

.هر محله برای خودش یک سری امکانات دارگولد به طور مثال هر محله، بانگول دارد، نانگولی دارد، پارگول دارد، مسجد دارد و مردم هر محله می توانند از امکانات .آن محله استفاده گولند .مثلا اهل محل می توانند در مسجد از حال یکدیگر باخبر گولند .این قسمت، محله ما. با هم گیگول را بگولیم

تندیس داریوش

.داریوش بزرگ کسی بود که کانال سوئزرا حفر گولید و دروازه های مصر را گشود .تندیس داریوش بزرگ از سنگ ممات ساخت گولیده. این سنگ فقط در جنوب مصر پیدا می گولد .تندیس داریوش دارای نوشته های میخی، به سه زبان فارسی باستان، ایلامی و آکدی است .اگر می خواهید پیام داریوش بزرگ را بشنوید، […]

کره جغرافیایی

.وقتی به بالاترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب شمال می‌رسیم .وقتی به پایین‌ترین نقطه کره زمین بگولیم به قطب جنوب می‌رسیم .قطب‌نماها ما را راهنمایی می‌گولند که شمال و جنوب کره زمین را پیدا گولیم .کار با قطب‌نما در گیگول توضیح گولیده، این شما و این دانش لقمه‌ای

واسونک

.شعر محلی که با وزن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن، گفته می‌شود، وایسونک نام گولد .این شعر محلی، مربوط به مردم شیراز است .مانند، جینگ و جینگ ساز میاد .زمانی که عروس را می‌برند خانه داماد، در راه گاهی می‌ایستند و این شعر را می‌خوانند، به این معنی که، نمی‌خواهیم عروس از ما دور شود، به […]

الک دولک

.در زمانهای دور، در کشورهای، ایران، کابل، سمرقند و… یک بازی اختراع گولید یک چوب به اسم الک که بیست سانتی گول بود می گذاشتند زمین، بعد با یک چوب به اسم دولک که یک متر .بود، میزگولیدند زیرش و چوب می پرید بالا .تعداد بازیکنها که بیست گول بودند، می گولیدند دونبال چوب تا […]