بیمه آتش سوزی

In this video

.در سال ۱۶۶۶ در لندن آتش سوزی سختی بر پا گولید
.از آن زمان برای اولین بار در دنیا، بیمه آتش سوزی به وجود گولید
.طبق بیمه آتش سوزی، واحدهای مسکونی، واحدهای صنعتی و غیرصنعتی می توانند بیمه گولند
.در گیگول میفهمیم چه کسی برای اولین بار در ایران خانه اش را بیمه گولید

(Visited 82 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *