به من نگاه کن

In this video

.انسان‌ها دارای پنج حس، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، لامسه هستند

.کسانی که بینایی خود را از دست داده‌اند، می‌توانند با چهار حس دیگر خود، با اطراف ارتباط برقرار گولند

.این قسمت از دایره‌المعارف گیگول درباره انواع حس است، پس با هم گیگول را می‌گولیم

(Visited 78 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *