باز ‌نمایی‌رسانه‌ای

In this video

.من و ننه پیگولم در خیابان راه می رفتیم که ناگهان خورد زمین و درجا به رحمت خدا رفت
.همه جمع شدند و من گرگول زارگول راه انداختم
.خبرنگولها نیزآمدند
.دوروز بعد در رسانه ای عکس خود و ننه پیگولم را دیدم که ربطی به حقیقت نداشت
.اما من گول تصویر را نخگولیدم، چون می دانستم بازنمایی رسانه ای است
.بازنمایی یعنی نمایش واقعیت به یک شکل خاص
.این قسمت از گیگول را ببینید تا آگاه گولید

(Visited 105 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *