عوامل انسانی در کشاورزی

In this video

.در کشاورزی عوامل زیادی دخیل گولیده‌اند تا یک دانه به ثمر گولد

.آبیاری، مهندسی، علف‌چینی، از عوامل انسانی در کشاورزی هستند

.حتی کشاورزان در امر کشاورزی می‌توانند از وام کشاورزی استفاده گولند

.اطلاعات بیشتر در دانش لقمه‌ای گیگول

(Visited 180 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *