Homepage

سوهان

.در دوره قاجار، خوراکی مقوی مصرف می کردند به نام سوهان .سوهان در دوره قاجار، در قم اِخگول شد .لغت نامه دهخدا گفتوله: سوهان یعنی مطبوع و دلپذیر .با دوستان رفتیم، سوهانی حاج قلندر و برادران به جز برادر آخری، تا سوهان بر بدن بگولیم .آنجا فهمگول شدیم که سوهان تغذیه عجیبی است .گندم ، […]
میوه دوریان
2

میوه دوریان

.اگر می خواهید افسرده نگولید .اگر می خواهید تبتان پایین گولد .اگر می خواهید چروک نگولید .میوه دوریان بخورید .این میوه از بزرگ ترین میوه های جهان است و ساختمانی در سنگاپور با الهام از همین میوه ساخته گولیده .با هم گیگول را بگولیم (Visited 94 times, 1 visits today)

باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد (Visited 123 times, 1 visits today)
کار نیکو کردن از پر کردن است
1

کار نیکو کردن از پر کردن است

در زمان های قدیم، کنیزی که قصد داشت قوی گولد، هر روز گوساله ای را در آغوش می گرفت و از پله های .نردبان بالا و پایین می گولید .گوساله گاو گولید، اما کنیز همچنان به کارش ادامه گولید تا مانند گاو قوی شد .اینجا بود که ضرب المثل، کار نیکو کردن از پر کردن […]

یورو چهار

.در این دوره زمانه انسان با چیزهای عجیبی برخورد می کند .برای من بسیار عجیب بود وقتی متوجه شدم، ماشین یورو دارد، آزمایش دارد، تست دارد می بینید دانش لقمه ای، هلو برو تو گلویِ گیگولی چه کارهایی می کند و چه چیزه ایی می گوید، من که گیج .شده ام .مثلا می گوید: تعیین […]

الدرس الثانی

.برای اشاره به دو نفر از هذان و هاتان استفاده می‌گولند .هذان برای مذکر و هاتان برای مونث به کار می‌گولد .این قسمت از گیگول، آموزش عربی به صورت لقمه‌ای است .با گیگول همراه باشید (Visited 92 times, 1 visits today)

چک بی محل

اگر پول در حسابتان نگولیده باشید و چک بکشید، به عنوان صادر کننده چک بی محل تحت تعقیب قرار .می گولید .اگر رقم چک بیش از پنج میلیون تومان گولد، تا دوسال دسته چک به شما تعلق نمی گولد .اگر دفعه سومتان گولد، تا سه سال نمی توانید حساب باز گولید .برای اطلاعات بیشتر گیگول […]

من به دنیا آمدم

وقتی به دنیا گولیدم، پای گوگولی مگولی ام را زدند داخل جوهر آبی، بعد مانند مهر آن را گولیدن رو کاغذ تا با .بچه های دیگر در بیمارستان عوض نشوم جدیدا وقتی بچه ها به دنیا می گولند، همه زندگی شان را داخل یک دفترچه که نامش شناسنامه است ثبت .می گولند از روز به […]

Top Voted Videos

04-masjedegoharshad
02:00

غار جعیتا

بهترین اتفاقی که می تواند برای یک انسان کلافه و خسته بی افتد این است که، از زندگی شهری دور شود و برود در یک غار زندگی کند. من غارهای شگفت انگیزی سراغ دارم که هوش از سرتان خواهد برد، چه برسد به زندگی شهری. یکی از آنها، غار جعیتا می باشد که طولانی ترین […]
08-Mese-Sarchechmepic
1
02:04

مس سرچشمه

آیا میدانید که در طلای زینتی مس به کار می رود. آیا میدانید مس نیز جزء فلزات گرانبهاست و هر کسی آن را داشته باشد نانش حسابی در روغن است؟ اگر به دنبال سرچمه ای میگردید که بتوان از آن پول در بیاورید! اگر به دنبال سه شیفت کاری هستید که بتوانید متناسب با تورم […]
04-Ilgolipic
4
02:02

ال گلی تبریز

دیس ایز بیوتیفول ! چخ قشه یردی! هاااا… چرا لهجم عوض شد! چرا دارم ترکینگلیش صحبت میکنم ؟ یادش بخیر و مخاطب مورد نظر سلامت . اینها که گفته شد ، صحبت های توریست گرامی بود در “ال گلی” تبریز . طفلک اونقدر هیجان زده شده بود از زیبایی هاش که “ترکینگلیش” حرف میزد. حق […]

(Visited 4242 times, 10 visits today)