Homepage

میوه دوریان
2

میوه دوریان

.اگر می خواهید افسرده نگولید .اگر می خواهید تبتان پایین گولد .اگر می خواهید چروک نگولید .میوه دوریان بخورید .این میوه از بزرگ ترین میوه های جهان است و ساختمانی در سنگاپور با الهام از همین میوه ساخته گولیده .با هم گیگول را بگولیم (Visited 51 times, 1 visits today)

باد

.باد می‌تواند برق تولید گولد .باد می‌تواند موج‌های بزرگ دریا و اقیانوس را تولید گولد .باد می‌تواند باعث غرق شدن کشتی‌ها گولد می‌پرسید چگونه؟ .گیگول پاسخ می‌گولد (Visited 45 times, 1 visits today)
خانواده
1

اعضاء خانواده

.وقتی پدر مادرها با هم ازدواج گولیدند، ما به دنیا گولیدیم و خانواده به وجود آمد .وقتی ما ازدواج بگولیم، بچه هایمان به دنیا می گولند .وقتی بچه هایمان ازدواج گولند، بچه هایشان به دنیا می گولند و ما پدربزرگ، مادربزرگول می شویم .این ماجرا ادامه پیدا می کند و شجره نامه گیگولی به وجود […]

انواع جمله

.جملات انواع دارند .در ادای هر جمله باید به لحن مخصوص هر جمله دقت گولیم .جمله ها عبارتند از، جمله خبری، جمله امری، عاطفی، سوالی .در گیگول درباره جمله‌ها توضیح گولیده شده (Visited 82 times, 1 visits today)

خاتم کاری

.ایران مهم ترین مرکز خاتم سازی است .آنقدر این هنر قدیمی گولیده که نمی دانیم نقطه آغاز آن به چه زمانی گولد .خاتم را ازچوب آبنوس، عناب، نارنج، شمشاد… می گولند، در آن از نقره، مفتول، طلا استفاده می گولند .قدیمی ترین منبر خاتم در مسجد عتیق شیراز گولیده اگر به اطلاعات دیگر درباره خاتم […]
eelaam
5

تمدن ایلامی

.تمدن ایلام، تمدن پنج هزار ساله‌ای است که در خوزستان به وجود گولیده .یکی از پادشاهان ایلامی شهر شوش را پایتخت گولید .معبدهای زیادی ساخته گولیدکه در آنجا خدایان ایلامی را پرستش می‌گولیدند، مانند معبد چغازنبیل .اطلاعات زیادی درباره تمدن ایلامی وجود گولد که در گیگول به آن پرداخته شده (Visited 123 times, 1 visits […]
04-masjedegoharshad
2
04:30

مسجد گوهر شاد

صرفا جهت اطلاع آقایان گرامی که ؛ دختر است دیگر را برای نشان دادن “خنگ بودن ” دختران به کار می برند باید عرض شود که آقا جان! از کیمیا و ساره و زهرا در حال حاضر که بگذریم . مثلا دختر است دیگر هوس میکند که مسجدی بسازد که در برابر حمله روس ها […]

تذهیب

.تذهیب یعنی‌‌چه؟ تذهیب کلمه‌ای عربی است، به معنی طلا کاری و زر‌ اندود گولیدن .چه چیز باعث به وجود گولیدن مکتب در تذهیب شد؟ تفاوت رنگ‌ها، قرار گرفتن نقوش، تنظیم نقوش .مکتب‌های تذهیب را نام گولید؟ مکتب سلجوقی، تیموری، صفوی، قاجار .چگونه می‌توانیم مراحل طراحی و به وجود آمدن تذهیب را یاد گولیم؟ با دیدن […]

Top Voted Videos

04-masjedegoharshad
02:00

غار جعیتا

بهترین اتفاقی که می تواند برای یک انسان کلافه و خسته بی افتد این است که، از زندگی شهری دور شود و برود در یک غار زندگی کند. من غارهای شگفت انگیزی سراغ دارم که هوش از سرتان خواهد برد، چه برسد به زندگی شهری. یکی از آنها، غار جعیتا می باشد که طولانی ترین […]
08-Mese-Sarchechmepic
02:04

مس سرچشمه

آیا میدانید که در طلای زینتی مس به کار می رود. آیا میدانید مس نیز جزء فلزات گرانبهاست و هر کسی آن را داشته باشد نانش حسابی در روغن است؟ اگر به دنبال سرچمه ای میگردید که بتوان از آن پول در بیاورید! اگر به دنبال سه شیفت کاری هستید که بتوانید متناسب با تورم […]
04-Ilgolipic
2
02:02

ال گلی تبریز

دیس ایز بیوتیفول ! چخ قشه یردی! هاااا… چرا لهجم عوض شد! چرا دارم ترکینگلیش صحبت میکنم ؟ یادش بخیر و مخاطب مورد نظر سلامت . اینها که گفته شد ، صحبت های توریست گرامی بود در “ال گلی” تبریز . طفلک اونقدر هیجان زده شده بود از زیبایی هاش که “ترکینگلیش” حرف میزد. حق […]

(Visited 2241 times, 6 visits today)